Google Picasa 3.9.141.259

Google Picasa 3.9.141.259

Google, Inc. – 1,5MB – Shareware – Windows
ra khỏi 892 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Picasa là phần mềm giúp bạn ngay lập tức tìm, chỉnh sửa và chia sẻ tất cả những hình ảnh trên máy tính của bạn. Mỗi khi bạn mở Picasa, nó sẽ tự động đặt tất cả các hình ảnh của bạn (ngay cả những cái bạn quên bạn đã có) và các loại chúng thành thị giác album được tổ chức bởi ngày với thư mục tên bạn biết. Bạn có thể kéo và thả sắp xếp anbom của bạn và làm cho nhãn để tạo nhóm mới. Picasa đảm bảo rằng hình ảnh của bạn luôn luôn được tổ chức. Picasa ngay lập tức đặt và tổ chức tất cả các hình ảnh trên máy tính của bạn.
Một sao vàng cho bất kỳ hình ảnh bạn thích: nó chỉ yêu thích của bạn vào thị giác standouts nháy. Có hình ảnh bạn muốn giữ cho chính mình? Bạn có thể thêm mật khẩu cho bất kỳ của bạn Pi Picasa cũng làm cho cao cấp chỉnh sửa đơn giản bằng cách đặt bản sửa lỗi cú nhấp chuột và các hiệu ứng mạnh mẽ trong tầm tay của bạn.

Tổng quan

Google Picasa là một Shareware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Google, Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 12.975 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Google Picasa là 3.9.141.259, phát hành vào ngày 17/10/2015. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 27/08/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 3.9.141.259, được sử dụng bởi 43 % trong tất cả các cài đặt.

Google Picasa đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 1,5MB.

Người sử dụng của Google Picasa đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Google Picasa!

Cài đặt

người sử dụng 12.975 UpdateStar có Google Picasa cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Google, Inc.
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.